Вторник, 10 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

На 03.02.2012г. почина кметът ма Община Съединение
Екипът на Асоциация "ХЕБЪР" изразява искрените си съболезнования на близките и роднините на г-н Евгений Маринчешки, както и на всички жители на Община Съединение.
Общо събрание на АОЮЦР "ХЕБЪР" 29.04.2011Г
На 29.04.2011г. се проведе Общо събрание на Асоциация "Хебър". Участие в него взеха представители на общините от Пловдив, Велинград, Куклен, Лесичово, Панагюрище, Родопи, Септември и Стрелча.
Както беше обявено предварително, по дневен ред на събранието се гласуваха и приеха Отчета за дейността за 2010г, Годишния финансов отчет 2010г, бюджета за 2011г и програмата за развитие на АОЮЦР "Хебър" за 2011г.


Покана за Общо събрание на АОЮЦР "Хебър"
Управителният съвет на АОЮЦР "Хебър", свиква Общо събрание, което ще се проведе на 29.04.2011г. от 11:30ч. в гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, залата на ОбС Пловдив, при следният дневен ред:
1. Приемане на отчета за дейността на АОЮЦР "Хебър" за 2010г.
2. Одобрение на годишният финансов отчет за 2010г.
3. Приемане на бюджета за АОЮЦР "Хебър" за 2011г.
4. Приемане на програмата за развитие на АОЮЦР "Хебър" за 2011г.
5. Разни
При липсата на кворум събранието ще се проведе в същият ден в 12:00ч., на същото място и при така обчвения дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
Решението е прието на заседание на Управителният съвет от 27.01.2011г.
Управителен съвет на АОЮЦР "ХЕБЪР" НА 27.01.2011
На 27.01.2011г., ще се проведе Управителен съвет на АОЮЦР "ХЕБЪР".
Заседанието ще се проведе от 11:30ч., в сградата на Общински съвет гр. Пловдив намиращ се на ул. "Авксентий Велешки" 20.
Дневен Ред на заседанието:
1. Приемане на отчет за дейността на АОЮЦР "Хебър" за 2010г.
2. Одобриение на годишния финансов отчет за 2010г.
3. Приемане на бюджета на АОЮЦР "Хебър" за 2011г.
4. Приемане на програмата за развитие на АОЮЦР "Хебър" за 2011г.
5. Разни
Меморандум за сътрудничество межу АОЮЦР "Хебър" и НАСО РБ
На 20.01.2011г. беше подписан меморандум за партньорство между АОЮЦР "Хебър" и НАСО РБ.
Водени от стремежа за насърчаване развитието на местното самоуправление и взаимодействоето между сдруженията на общини и професионалните сдружения на общински служители,се подписа този меморандум със следните цели:
- Да съдействат за развитие на силно и ефективно местно самоуправление
- Да представляват съвместно интересите на членовете си
-Да мобилизират вътрешни и привличат външни ресурси за институционално утвърждаване и повишаване на организационния капацитет и други.
Втора кръгла маса - "Транспортните проблеми в България"
АОЮЦР „Хебър” организира ВТОРА КРЪГЛА МАСА – „ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ”, съвместно с Областния управител на Област Габрово, Областния управител на Област Бургас и Агенция за транспортни проучвания и прогнози на тема:

„Подобряване на националната пътна инфраструктура и превръщането на транспорта в икономически стабилен, удобен и екологично устойчив. Законодателни рамки и казуси.”

Дата: 02. септември 2010 г. (четвъртък)

Място на провеждане: град Бургас, Заседателна зала в Областна администрация на Област Бургас, ул. „Цар Петър” № 1

Архив: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


Календар
« Mar 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район