Четвъртък, 12 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

На 22 юни ще се проведе работна среща по проект "Създаване на местен капацитет за реализация на публично-частни партньорства"
На 22 юни от 10ч. в сградата на община Пазарджик АОЮЦР "Хебър" организира работна среща по проект "Създаване на местен капацитет за реализация на публично-частни партньорства", финансиран от ПРООН и Посолството на Великобритания с подкрепата на МРРБ.
На срещата ще присъстват Зам. Областният Управител на Област Пазарджик - г-жа Пенка Пенева, Председателя на ОбС Пазарджик - г-н Тодор Попов, служители на общинска администрация и местни НПО.
AAMР разпространява План за подобряване на работата на съда до всички съдилища в България
Подробният План за подобряване на работата на съда, одобрен от Висшия съдебен съвет, бе разпространен до всички български съдилища, както и до Министерството на външните работи, от Американската агенция за международно развитие (ААМР).
Планът бе разработен в резултат от повече от пет години работа с 32 съдилища-модели и съдилища-партньори на Инициативата за укрепване на съдебната система на ААМР, като той изгражда основата за развитие на съдилищата-модели
Мерките по бележките от мониторинговия доклад на ЕК в областта на околната среда се изпълняват в срок
Мерките по бележките от последния мониторингов доклад на Европейската комисия /ЕК/ в областта на околната среда се изпълняват в срок. Това беше отчетено на днешния колегиум на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.
Готов е проектът за изменение и допълнение на сега действащия Закон за водите, с който ще се въведе напълно в националното ни законодателство европейската директива за водите. Очаква се промените да бъдат одобрени от парламента до края на юли.
На 30 юни ще се проведе Общо събрание на АОЮЦР "Хебър"
На 30.06.06г. от 10ч. в гр. Пловдив, хотел "Тримонциум Принцес", конферентна зала "Тракия" ще се проведе Общо събрание на АОЮЦР "Хебър". На заседанието ще присъстват Кметовете на 22 общини - членове на сдружението, което ще протече при следния дневен ред: Приемане на отчет за дейността на Асоциацията за 2005г.; Одобряване на годишния финансов отчет; Приемане на Програма за дейността за 2006г.; Приемане на бюджета за 2006г.
Румен Овчаров ще представи Проект 100 "Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми" за 2006 г.
Министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров ще обяви старта на Проект 100 "Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми" за 2006 г.
В церемонията ще участват постоянният представител на Програмата на ООН в България Нийл Буне и областните управители на включените в проекта три нови области.
Проектът предвижда безвъзмездна помощ от 10 000 до 20 000 лева за стартиране на нов бизнес и създаване на малка фирма на територията на областите Стара Загора, Велико Търново и Търговище.
Бизнес Консултативният Съвет в Пловдив ще заседава утре
Кметът на Пловдив д-р Иван Чомаков свиква на заседание Бизнес Консултативният Съвет в сряда – 21 юни.
Срещата ще бъде съвместно с представители на академичните среди от града. Ще бъде обсъждана предстоящата работа по Плана за развитие на града до 2013 г. и бъдещото участие в Структурните фондове и Кохезионния фонд, касаещо съвместно участие в партньорски проекти между общината, бизнеса, академичните среди и гражданските организации.

Архив: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


Календар
« Sep 2018 »
m t w t f s s
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район