Вторник, 10 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Общо събрание на АОЮЦР „Хебър”
Управителният съвет на асоциация на общини от Южен Централен район „Хебър”, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на АОЮЦР „Хебър” на 30.VІ. 2008 г. в 10 ч. в Пловдив, хотел „Тримонциум – Принцес”, конферентна зала „Тракия”, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на АОЮЦР „Хебър”;
2. одобряване на годишния финансов отчет;
3. одитен доклад;
4. приемане на програма за дейността на АОЮЦР „Хебър” за 2008 г.;
5. приемане на бюджета на АОЮЦР „Хебър” за 2008 г.;
6. предложение за промяна на членския внос на членовете на АОЮЦР „Хебър” от 1.І. 2009 г.;
7. разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при обявения дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
Отчетно събрание на АОЮЦР "Хебър"
На 11 април 2008 г. в конферентна зала "Тракия" на хотел "Тримонциум - Принцес" ще се проведе общо събрание на АОЮРЦ "Хебър" при следния дневен ред:
1.Освобождаване на членовете на управителния съвет и избор на нов управителен съвет;
2.Освобождаване на членовете на контролния съвет и избор на нов контролен съвет;
3.Обсъждане на промени в устава на АОЮЦР "Хебър".

При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
Панагюрище узаконява и асфалтира ромската махала
За средства по проект за благоустрояване на ромската махала в Панагюрище кандидатства местната община. Това съобщи кметът на общината Георги Гергинеков.
СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ПО НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
На 23.01.2008 г., зам.-министърът на финансите Любомир Дацов, Директорът на Дирекция „Управление на средствата от ЕС" г-жа Боряна Пенчева и посланикът на Кралство Норвегия в България Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн обявиха на пресконференция стартирането на процедурата по набиране на проекти по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/.
ЕС опрости Общата селскостопанска политика
Съвета по селско стопанство и рибарство на ЕС, който се състоя в понеделник в Брюксел, е приел предложенията за изменение на Регламент 1782/2003, въвеждащ схемите за директно подпомагане на земеделските производители, предаде БТА.
Фондация "Дива" обучава жени - лидерки на промяната
Фондация за грижи в общността ”Дива“ предлага включване в проект “Жени–лидерки на промяната”, финансиран по Програма ФАР “Развитие на гражданското общество 2005” на Европейския Съюз.

Архив: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район