Неделя, 08 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Проект ще подпомага общините при усвояването на Структурните фондове
Проект "Регионално развитие 2008 - 2013" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще подпомага общините при усвояването на Структурните фондове, при създаването на кадастрални и специализирани карти и регистри. По него се предвижда още да се въведе гъвкав инвестиционен механизъм за подготовка на проекти.
Средствата от европейските Структурни фондове се получават на три етапа
С членството си в Европейския съюз България получава стабилна финансова подкрепа от европейските Структурни и Кохезионния фондове. За периода 2007 – 2013 г. българските бенефициенти имат възможността да усвоят над 7 млрд.евро по седем оперативни програми (ОП). Кандидатстващите с проекти ще имат подкрепа от държавата, която ще осигури съфинансиране от Национален фонд в размер на близо 1.3 млрд.евро за същия период.
За седемгодишния период България ще получава финансови средства не само по линия на Структурните фондове. Субсидиите, предвидени за изпълнение на Общата рибарска политика и Програмата за развитие на селските райони са над 3.3 млрд.евро. Управляващият орган на тези програми е Министерството на земеделието и горите.
За еврофондовете ще се кандидатства с платени данъци
Следващата седмица Министерският съвет ще одобри апликационните форми, които ще се попълват за кандидатстване за финансиране от европейските фондове. Това съобщи премиерът Сергей Станишев.
Апликационните форми са основният документ, който трябва да бъде попълнен от всяка компания, община или неправителствена организация, която кандидатства с проект.
За еврофондовете ще се кандидатства с платени данъци
Следващата седмица Министерският съвет ще одобри апликационните форми, които ще се попълват за кандидатстване за финансиране от европейските фондове. Това съобщи премиерът Сергей Станишев.
Апликационните форми са основният документ, който трябва да бъде попълнен от всяка компания, община или неправителствена организация, която кандидатства с проект.
Кметовете ще носят по-голяма отговорност за изпълнението на екопроекти
Децентрализация при изпълнението на екопроекти поиска вчера на среща с общини и ВиК дружества екоминистърът Джевдет Чакъров. Той предложи нова схема, при която кметове, изпълнители и други участници да слагат подписите си върху количествените сметки, за да може след това да се търси отговорност при несвършена работа.
ЗА ПЕРИОДА 2007-2009 Г. МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЩЕ ОСИГУРИ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНИТЕ-БЕНИФИЦИЕНТИ В РАЗМЕР НА 15% ОТ СТОЙНОСТТА НА ПРОЕКТА
За първите три години от периода - 2007-2009 г. - МФ планира целева субсидия от републиканския бюджет, за да се осигури съфинансиране на проекти на общините-бенифициенти по Оперативните програми.
Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров обяви, че е взето решение от ПУДОС /Предприятие за управление на дейности по околната среда/ да се предоставят 10 млн. лв. безвъзмездни средства по ОП „Околна среда".

Архив: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район