Четвъртък, 05 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

РСПАБ започват проверки във връзка със стартирането на жътвата
След стартиране на жътвата служители от РСПАБ при РДВР Пловдив започват тематични проверки в областта. По утвърден график ще се извършват проверки на места в житните блокове.
Ще се проверяват зърнокомбайни, трактори, автомобили, сламопреси, както и противопожарните изисквания при жътвата.
Особено внимание ще се обърне на следните моменти:
- наличие на стикер, удостоверяващ, че техниката е преминала преглед от органите на РСПАБ и отговаря на противопожарните изисквания;
- наличие на уреди за ръчно пожарогасене – пожарогасители, кофпомпи, тупалки и други;
- състояние на основните възли и агрегати;
- наличие на стикер от органите на КТИ за техническа изправност на машините;
- спазване на основните изисквания, произтичащи от Наредба № І-153/23.07.1999 г. /ДВ бр.77/1999 г., бр. 99/1999 г./ на МВР и МЗГ – за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари;
- спазване задълженията от ръководителите на земеделските кооперация, сдружения, фирми и други организации, имащи отношение към жътвената кампания;
- спазване на задълженията на общините и кметствата;
- спазване на задълженията от механизаторите, механиците и водачите на МПС, физическа охрана, пожаронаблюдателите, частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделските земи, както и на физически лица;
- подготвяне на земеделските обекти за успешно пожарогасене.
При установяване на нарушения на изискванията за ПАБ ще се налагат санкции на виновните длъжностни лица – по Закона за МВР и ППЗМВР – от 100 до 2000 лв.
При възникване на пожари да се уведомява своевременно съответната РСПАБ на тел.: 160.


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район