Четвъртък, 05 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Българо-германски екип от експерти посети РИОКОЗ Пазарджик
На двудневно работно посещение на 4 юли в РИОКОЗ Пазарджик пристигнаха инж. Мартин Мулиш от Европейската комисия, консултант на правителството на Германия по въпросите на околната среда и питейните води, д-р Веска Камбурова и д-р Галина Гопина от Националния център по обществено здраве.
Посещението е във връзка с проект за оценка на риска и създаване на временни норми за токсичните показатели на питейната вода в България.
В началото на тази година, като част от проекта, е разработено Ръководство, в което се посочва как трябва да се процедира с всяко едно установено отклонение от качеството на питейната вода, адекватните възстановителни мерки и необходимите инвестиции за прилагането им.
Вниманието на работния българо-германски екип е насочено към качеството на питейната вода в Пазарджишка област, съответствието й на параметрите, заложени от Европейската директива, и показателите, за които има съмнение, че биха довели до замърсяване, като отпадъците и др. Специалистите имат готовност да окажат помощ за аналитично определяне на някои параметри, за които липсва информация, след уточняването им.
Резултатите от проекта ще са готови най-късно в началото на следващата година. В заключителния доклад ще бъдат конкретизирани проблемите на питейната вода и водоснабдяването в страната, както и нужните инвестиции за решаването им.


Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район