Петък, 06 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Готова е оценката на плана за развитие на Пловдив 2005-2013 г.
Изготвено е становището на независимите експерти, работили по оценка на Общинския план за развитие на Пловдив 2005-2013 г.
Консултантският екип на “Брадли Дъмбър груп – България” ООД (БДА), включващ български и европейски експерти, работи повече от два месеца по детайлното изследване на работния ни план. Основната цел бе съответствието му с изискванията на българското законодателство, с правилата за регионално планиране и развитие в Европейския контекст.
Според оценката: “Планът за развитие отговаря на всички Европейски стандарти. Той е перфектен инструмент за управление на Община Пловдив и ако бъде осъществен на практика, гарантира сериозно конкурентно предимство на общината в национален контекст. Планът е структуриран професионално. При разработване на стратегическата част е приложена методология, която максимално се доближава до начина на планиране на модерните европейски държави. Формулираните приоритети следват логиката на Националната стратегия за регионално развитие и на европейските структурни фондове, които ще оперират в България след 2007 г. По наша преценка Община Пловдив има много големи шансове да представи висококачествени проекти, които да могат веднага да кандидатстват за структурно финансиране. При разработване на Плана е спазено основното изискване на европейската политика – документът да бъде разработен в партньорство с всички заинтересовани страни на местната общност. Община Пловдив за пореден път доказва, че е водеща в България и че успешно ще отговори на високите очаквания да бъде лидер на регионалното развитие в страната.”
Планът е внесен за приемане в ОбС. След като общинските съветници приемат Плана в стратегическата му цел, визията, приоритетите и мерките за развитие, ще бъде предложено на следваща сесия да бъде гласуван и прогнозният бюджет.


Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район