Четвъртък, 05 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

От 8 до 40 хил. евро за заетост, обучение и местно икономическо развитие
От 11 юли 2005 г. започва набирането на документи за кандидатстване по програмата “Активни услуги на пазара на труда”, която се изпълнява от Агенцията по заетостта към МТСП. Програмата се финансира чрез заем от Световната банка и от държавния бюджет.
Частни фирми, неправителствени организации и обучаващи институции могат да кандидатстват в 26-те бюра по труда, разположени в областните градове. За Пловдивски регион това са бюрата по труда Пазарджик, Смолян и за гр. Пловдив - бюро по труда “Пълдин”.
Кандидатства се за предоставяне на услуги по планиране на местното икономическо развитие, за квалификационни услуги и за услуги в сферата на заетостта.
За оказване на услуги за заетост се предоставят от 8000 до 15 000 евро, като услугите предвиждат професионално информиране и консултиране, оценка на уменията и възможностите за започване на работа, подготовка за търсене на работа, преместване в друго населено място с цел работа.
От 10 000 до 40 000 евро ще получат желаещите да подпомогнат планирането на местното икономическо развитие. Услугата е насочена към общности, представени от органите на местната власт и самоуправление, и предвижда първоначални проучвания и изграждане на местен капацитет за планиране на икономическото развитие на общността, изследвания на местния икономически потенциал, както и изработване на комуникационна стратегия за популяризиране на региона.
От 8000 до 20 000 евро ще получат частни работодатели, неправителствени организации и обучаващи институции за предоставяне на услуги, свързани с обучение за придобиване на професионална квалификация, мотивационно обучение на безработни и обучение на работното място.
Финансираните услуги са насочени към регистрирани в бюрото по труда безработни, безработни на месечно социално подпомагане, дълготрайно безработни, работещи, които са получили предизвестие за освобождаване от работа.
По-подробна информация може да се получи в Регионалните служби по заетостта и бюрата по труда в страната, както и на адрес: www.az.government.bg.


Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район