Четвъртък, 14 Ноември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

ЧЕСТИТО НА НОВИТЕ ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ
Асоциация "Хебър" изпрати поздравително писмо до новите областни управители на Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска област.
В писмото се казва:

От името на Асоциация на общините от южен централен район “Хебър” Ви поздравявам с избора Ви за Управител на Пловдивска област.
В лицето на нашата Асоциация, която обединява 23 общини от района имате лоялен и достоен сподвижник по тежкия път на развитие на местното самоуправление.

Екипът на асоциацията развива дейност, насочена главно към реализиране на общински проекти, целящи развиването на местната инфраструктура, подготовката за членство в ЕС, отстояване самостоятелността и реформите в местното самоуправление пред държавата, координиране и подпомагане разработването и осъществяването на регионалните и общинските планове за развитие. Провеждаме обучителни семинари с утвърдени експерти по въпроси, касаещи местното самоуправление, както и обучаваме специалисти от общините, които придобиват квалификация и знания за разработване и осъществяване на проекти.
Целта е организацията да допринесе за развитието на силно и ефективно демократично местно самоуправление чрез инициативи, програми и платформи за обмен на опит, като спомогне за изграждането на ефективна и представителна общинска власт - стълб на Евроинтеграцията.

Още веднъж Ви поздравявам с новия пост и Ви пожелавам ведри дни и дълга поредица успешни инициативи за подобряване благосъстоянието на жителите в Пловдивска област.


Изпълнителен директор:
Николай Караиванов


Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район