Сряда, 13 Ноември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Работна среща на областните управители и кметове от Южен Централен район
На срещата областните управители и кметове от Южен Централен район ще включат своите последни предложения към Регионалния план за развитие на района за периода 2007-2013 година. Проектите в плана на Пловдив са обсъдени на заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен-Централен район, в който са и областите Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Кърджали и Хасково. В Общинския план за развитие на Пловдив за периода 2007-2013 г. са заложени проекти на стойност 1 339 715 000 лв. Програмата включва 349 проекта, обособени в четири приоритета. Финансирането ще бъде предимно от фондове на ЕС. В направление “Постигане на динамична, конкурентоспособна икономика на основата на знанието” има проекти за 263.814 млн. лв. Сред задачите са развиване на високи технологии, на зона за бърз икономически растеж и на регионални клъстери. Заложено е възстановяването и опазването на културно-историческото наследство и реконструкция и модернизация на спортните обекти в Пловдив.

Вторият приоритет е свързан с развитието и модернизацията на местната инфраструктура, за да бъдат създадени условия за растеж и заетост. Проектите са на стойност 755.023 млн. лв. и включват водоснабдяване от каскада “Въча”, реконструкция и обновяване на ВиК мрежата, модернизация на летище Пловдив, саниране и съживяване на незаетите терени в индустриалните зони.

В приоритет “Подобряване на привлекателността и качеството на живот в община Пловдив” са включени проекти на обща стойност 307.570 млн. лв. Заложено е внедряване на алтернативни източници на енергия и саниране на публични сгради, осигуряване на нови транспортни средства, третиране на отпадъците, преоборудване на медицинските заведения и др.

Изграждането на публично-частни партньорства и създаването на звено за подготовка на проекти са включени в приоритет “Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на процеса на управление” в плана за развитие на Пловдив.

Част от проектите, залегнали в стратегията за Пловдив, ще бъдат включени в плановете на Асеновград, “Родопи” и Куклен.


Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район