Неделя, 08 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

АОЮЦР "Хебър" проведе втора семинарна среща по проект «Регионално партньорство за устойчиво интегрирано управление на отпадъците на общини от Южен централен район»
Днес, 28.10.2005 в залата на библиотека «Иван Вазов» - Пловдив се състоя втората семинарна среща по проект «Регионално партньорство за устойчиво интегрирано управление на отпадъците на общини от Южен централен район». Проектът има за цел повишаване ролята на гражданското общество в 23 общини на Южен Централен район в прилагане правото на Европейската общност в областта на управление на отпадъците чрез изграждане на устойчив капацитет и трайно партньорство между местната власт, нестопанските организации и бизнеса. Дейностите са свързани с разширяване и подобряване управленския и технически капацитет на местните власти и фирмите по въвеждане и използване на ефективни решения в управлението на отпадъците; изграждане на широка партньорска мрежа и успешни съвместни подходи и решения за преодоляване на екологичните проблеми свързани с управлението на отпадъците. Проектът се осъществява от АОЮЦР «Хебър» съвместно с фондация «Проекти за устойчиво развитие» - София по програма ФАР.
Г-жа Юлия Спиридонова от МРРБ представи стратегически подходи в областта на управление на отпадъците при прилагане принципа на партньорство. Беше представена и пилотна програма за участие на обществеността във вземане на решения, свързани с управление на отпадъците. Участие в семинара взеха представители на 15 общини – членове на Асоциацията. На оживена дискусия беше обсъдена реализацията на досега разработваните и прилагани общински програми за управление дейностите по отпадъците, необходимите законодателни промени и проблемите с депонирането на опасни отпaдъци.


Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район