Вторник, 16 Юли 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

АОЮЦР „Хебър” започна реализацията на проект за повишаване капацитета на местните власти
От началото на месец Януари екипът на Асоциацията започна изпълнението на проект “Устойчиво развитие на АОЮЦР „Хебър” и повишаване капацитета на местните власти”. Проектът е финансиран от Американска Агенция за Международно Развитие чрез Фондация за Реформа в Местното Самоуправление. Той цели повишаване капацитета на местните власти към по-ефективно и отговорно местно самоуправление, изграждане на устойчив капацитет на АОЮЦР “Хебър” и повишаване ефективността на местните инициативи в подкрепа на приемане и прилагане на европейските изисквания и добри практики. Предвижда се реализацията на две основни програми - “Евроконсулт и партньорство” и “Диалог за устойчиво Развитие”. Ще бъдат проведени обучения, семинари, кръгли маси. Към Асоциацията ще се създаде и консултантски център в помощ на общините членове по разработване и реализация на успешни проекти.


Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район