Сряда, 20 Февруари 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

АОЮЦР "Хебър" започва реализацията на проект "Създаване на местен капацитет за реализация на публично-частни партньорства" в гр. Пазарджик
На 30-31.05.2006г. в Община Пазарджик, АОЮЦР “Хебър” започва реализирането на проект “Укрепване на общинския капацитет за идентифициране и подготовка на партньорски проекти, които да бъдат финансирани по Структурните фондове на ЕС” . Проектът е иницииран от Посолството на Великобритания и Програмата на ООН за развитие /ПРООН/, съвместно с българското правителство. Той е насочен към укрепване на капацитета на местните заинтересовани страни – Община Пазарджик, НПО и бизнеса за индентифициране и разработване на партньорски проекти, които да бъдат финансирани от Структурните фондове.


Календар
« Feb 2019 »
m t w t f s s
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район