Четвъртък, 14 Ноември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

АОЮЦР "Хебър" започва реализацията на проект "Създаване на местен капацитет за реализация на публично-частни партньорства" в гр. Пазарджик
На 30-31.05.2006г. в Община Пазарджик, АОЮЦР “Хебър” започва реализирането на проект “Укрепване на общинския капацитет за идентифициране и подготовка на партньорски проекти, които да бъдат финансирани по Структурните фондове на ЕС” . Проектът е иницииран от Посолството на Великобритания и Програмата на ООН за развитие /ПРООН/, съвместно с българското правителство. Той е насочен към укрепване на капацитета на местните заинтересовани страни – Община Пазарджик, НПО и бизнеса за индентифициране и разработване на партньорски проекти, които да бъдат финансирани от Структурните фондове.


Календар
« May 2019 »
m t w t f s s
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район