Събота, 21 Септември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Министерски съвет прие Стратегията за децентрализация за периода 2006-2015
Стратегията и програмата са изготвени от работна група, под ръководството на министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Приоритет в стратегията е обединяването на процесите на децентрализация на правомощия и функции, финансовата децентрализация. Ще се осигури по-тясна връзка между процеса на децентрализация и политиката за регионално развитие в страната. Три са основните цели на стратегията: ускорено прехвърляне на правомощия и ресурси от държавните органи към общините за укрепване на местното самоуправление; оптимизиране на функционалната компетентност на областния управител и териториалните звена на централната изпълнителна власт за координацията на секторните политики на регионално равнище; развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансова самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги.
Програмата за изпълнение на документа предвижда до края на годината да бъдат предприети необходимите действия за промяна на Конституцията за предоставяне на общински данъчни правомощия и пълни правомощия по общинските такси, предоставяне на правомощия общините да определят ставките на местните данъци и видовете местни такси.


Календар
« Sep 2019 »
m t w t f s s
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район