Четвъртък, 05 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Мерките по бележките от мониторинговия доклад на ЕК в областта на околната среда се изпълняват в срок
Вече е изпълнена бележката на ЕК от мониторинговия доклад от 2005 година за повишаване на административния капацитет по отношение на генномодифицираните организми. Във всички РИОСВ вече има такива инспектори. Направени са им обучения и предстоят други до края на годината по съвместен проект с Германия и Австрия.
Работата по изграждането на мрежата НАТУРА 2000 върви в срок. Цялостната инвентаризация на потенциалните защитени зони по европейската директива за птиците е завършила. Предстои сключване на договор с Българското дружество за защита на птиците, което изпълнява този проект, за да бъдат подготвени картите. Продължава работата по инвентаризацията на потенциалните защитени зони по директивата за местообитанията и тя ще приключи също в срок.
В областта на управлението на отпадъците министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров разпореди да се ускори работата по проектите за изграждане на инсинератори за болнични отпадъци в Пловдив и Плевен /той се финансира от швейцарското правителство/, както и по всички останали проекти за опасни отпадъци. В срок се изпълняват проектите за изграждане на регионални депа за битови отпадъци в Севлиево, Силистра и Созопол, финансирани по ИДПА. Те трябва да бъдат завършени съответно през август т.г, октомври т.г. и януари 2007 година.
По бележките в областта на качеството на въздуха вече е готов проектът на Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участващи в схемата на търговия с квоти емисии на парникови газове. Предстои той да бъде разгледан от Министерския съвет още тази седмица.


Календар
« Aug 2018 »
m t w t f s s
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район