Петък, 13 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

AAMР разпространява План за подобряване на работата на съда до всички съдилища в България
Планът за подобряване на работата на съда на ААМР предоставя на съдилищата детайлни указания при осъществяването на съдебната реформа, като прилагане на система за разпределение на делата на случаен принцип – съществено изискване, залегнало в правителствения План за действие за членство в ЕС.
Одобрен от комисията “Съдебна администрация” на ВСС и от самия ВСС, Планът на ААМР представлява високо структуриран модел за работата на председателите на съдилищата, съдиите и съдебните служители по конкретни области от управление на съда, съдебна администрация, информационни технологии, обучения и работа с обществеността.
Голяма част от работата, извършвана по Плана за подобряване на работата на съда, е насочена към борба с корупцията, както и към увеличаване на ефективността и прозрачността. Освен цели, касаещи прилагането на система за разпределение на делата на случаен принцип, Планът предлага и други антикорупционни механизми, чието прилагане не изисква допълнителни средства: начини за намаляване на забавянето на делата, като така се позволява на съдиите да имат по-добър контрол върху делата си; указания за изграждане на информационни центрове за повишаване на откритостта и достъпа на обществеността до книжа; както и указания за прилагане на политика за подбор и наемане на служители, за да се осигури прозрачност и справедливост при наемането на служители в съдилищата.


Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район