Четвъртък, 24 Октомври 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Приключи реализацията на проект „Имам право – изграждане на устойчив модел на граждански контрол над местното самоуправление с институционализиране на граждански защитник в община Родопи”
Проект „Имам право – изграждане на устойчив модел на граждански контрол над местното самоуправление с институционализиране на граждански защитник в община Родопи” се реализира с финансовата подкрепа на Институт “Отворено общество” и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
В началото на реализацията на проекта на кръгла маса с участието на представители на Общински съвет, Общинска администрация, бизнеса, НПО и граждани беше избран Граждански комитет от 16 члена. В резултат на цялостната му дейност и дебатите бяха изготвени Правилник за избора и организацията на дейността на обществения посредник на територията на община „Родопи”, Предложение до Общински съвет „Родопи” за избор на обществен защитник и финансовото обезпечаване на длъжността и Писмо до Председателя на народното събрание с предложение за законова инициатива за целево финансиране на трудовото възнаграждение на обществения посредник от Държавния бюджет. Документите бяха внесени за обсъждане в Общинския съвет на Община „Родопи” и неговите комисии. Със своята работа и изработени документи Гражданският комитет създаде необходимите условия за институционализирането на Гражданския защитник в община „Родопи”.
В края на проекта се проведе втора кръгла маса. Участниците в този форум изразиха подкрепа си за институционализирането на Граждански защитник в община „Родопи” и положителната роля, която той ще играе за намаляване на случаите на корупция и лоши административни практики. Дискутира се организацията и дейността на Гражданския защитник.
В резултат на реализацията на проекта се засили ролята на гражданското общество в развитието на публично-частния диалог за изграждане на местен институционален механизъм за защита правата на гражданите и влияние върху общинските политики на местно ниво. Населението беше запознато със същността на институцията „Омбудсман” и изрази своята подкрепа за избора на такъв от местния парламент.


Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район