Понеделник, 09 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

На 22.01.2007г. АОЮЦР "Хебър" организира среща-консултация с представители на общините членове
На 22.01.2007г. от 10:00 часа в заседателна зала на 12 етаж в сградата на Община Пловдив, АОЮЦР "Хебър" организира среща-консултация по проект "Подкрепа за подготовка на добри стратегически документи, поощряване на партньорството и сътрудничеството и укрепване на капацитета за разработване на проекти". Целта на проекта и на организираната от сдружението среща е да подпомогне общините при разработването на проектни предложения, които да отговарят на условията на Оперативна програма "Регионално развитие" и на Структурните фондове на ЕС. Кoнсултант на срещата ще бъде г-н Веселин Трендафилов - регионален координатор на консултантската фирма "Project management". На срещата ще бъдат дадени конкретни указания и напътствия за попълването на проектните фишове. Участие ще вземе и представител на Междинното звено на МРРБ за ЮЦР за планиране.


Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район