Понеделник, 18 Ноември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

България влиза в системата за контрол на храните
Националните ведомства по безопасността на храните в държавите членки на общността са длъжни да обновяват информационните си интернет страници и да пращат актуални справки за появата на застрашаващи здравето храни до системата в Брюксел. По този начин отговорните за безопасността на храните ведомства биха могли да реагират навреме и да изтеглят некачествените продукти от магазинната мрежа. Системата за съобщения при кризи е била основната тема, обсъждана на последното заседание на групата по комуникации към консултативния съвет на ЕFSA, което се е провело миналата седмица в Брюксел. Целта е да се създаде обща политика при оценката на риска на храните, за да се ограничи максимално появата на вредни продукти на пазара.

През август миналата година България изгради Система за бързо съобщаване на риска (RASFF), която беше подпомогната по програма ФАР. Българско-холандският проект беше създаден за две години, като общата му стойност беше 900 хил. евро. Оборудвани бяха шест държавни лаборатории в София, Пловдив, Врана, Бургас, Плевен и Велико Търново. Експертите анализират продуктите за пестициди, замърсители или вредни хранителни добавки. Направен е обстоен преглед на българското законодателство в областта на контрола върху храните, като е оценен и административният капацитет за този контрол.
Инициативите, които европейското ведомство по безопасността на храните предвижда, са свързани с обновяване на електронния сайт на организацията, както и създаване на масиви с информация на отделните страни членки. Целта е да се създадат максимално добри условия за по-обширен достъп до специфично научната информация по оценка на риска, създавана от учените в отделните държави, така и до документи и информационни потоци, създавани от национално оторизираните органи по безопасност на храните. През февруари е приета и комуникационна стратегия за коопериране и сътрудничество между страните членки и EFSA. Работата с медиите също се задълбочава, за да могат потребителите да се информират навреме за нормативната уредба.

Информация на: dnevnik.bg


Календар
« Nov 2019 »
m t w t f s s
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район