Петък, 13 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

На 13 Април ще се проведе ОС на АОЮЦР "Хебър"
П О К А Н А

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 44, ал. 6 от Устава на АОЮЦР “Хебър” Управителният съвет свиква отчетно-изборно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 13.04.2007 год. от 10.00 часа в гр. Пловдив в конферентна зала “Тракия” на хотел “Тримонциум-Принцес” при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на АОЮЦР “ХЕБЪР”;
2. Одобряване на годишния финансов отчет;
3. Освобождаване на членовете на Управителния съвет и избор на нов Управителен съвет;
4. Освобождаване на членовете на Контролния съвет и избор на нов Контролен съвет;
5. Приемане на бюджета на АОЮЦР “ХЕБЪР” за 2007г.;
6. Приемане на Програма за дейността на АОЮЦР “ХЕБЪР” за 2007г.;
7. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден в 11:00ч., на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.


Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район