Понеделник, 10 Декември 2018г.
Н А Ч А Л О
 English

АОЮЦР "Хебър" проведе семинар на тема "Внедряване на системи за финансово управление и контрол"
Системите създават принципно нова правна среда в областта на предварителния финансов контрол, вътрешния одит, възлагането на обществени поръчки, управлението на активите, достъпа до информация, управление на човешките ресурси, оценка на риска и др. дейности на общините и отговарят на изискванията на закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, закона за вътрешния одит в публичния сектор, закона за държавната финансова инспекция, наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал.1от ЗФУКПС, закона за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки.
Целта на обучението е да бъдат обсъдени системите и тяхното внедряване, да се коментират конкретни казуси и различия произтичащи от спецификата на общините.


Календар
« Dec 2018 »
m t w t f s s
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район