Петък, 22 Ноември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Проект ще подпомага общините при усвояването на Структурните фондове
Проектът ще бъде финансиран с инвестиционен заем от Световна банка и съфинансиран от републиканския бюджет.
Проектът е в продължение и допълнение на три основни дейности по регионално развитие, изпълнявани в момента, посочи заместник-министърът. Първата дейност е по кадастъра чрез подпомагания от Световната банка проект за имотна регистрация и кадастър, който трябва да приключи в началото на 2008 г. Техническа помощ за регионално развитие е проект, който е насочен към подпомагане на правителството в използването на Структурните и Кохезионния фонд за регионално развитие. Третата дейност е свързана с проект "Регионално развитие", разработен от министерството.

Предвижда се проектът за регионално развитие да бъде съставен от четири основни компонента: дейност по създаване и поддържане на кадастъра, подобряване на националните системи за планиране, укрепване капацитета на централната администрация и на общините за усвояване на средствата по Оперативна програма "Регионално развитие" и разработване на гъвкав инвестиционен механизъм за подготовка и управление на проекти.


Календар
« Nov 2019 »
m t w t f s s
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район