Понеделник, 09 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПРАВИЛАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО 7-ТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА СТРАНАТА
С приемането на постановлението ще се въведе единна нормативна уредба по отношение на процедурите за избор на проекти от страна на Управляващите органи на Оперативни програми и Изпълнителните агенции по Програма ФАР, като по този начин ще се улесни и унифицира дейността на всички секторни министерства, отговорни за управлението на Структурните инструменти и Програма ФАР на Европейския съюз. Нормативният акт е насочен не само към секторните министерства, отговорни за отпускането на финансовия ресурс, но и към потенциалните бенефициенти – местната власт, бизнесът, не правителствения сектор, които въз основа на уредения в постановлението механизъм ще бъдат информирани за техните права и отговорности по време на процеса на кандидатстване и последващата селекция на проектните предложения. Решението на правителството има важно значение и за дейността на одитиращите органи, които ще осъществяват контрол върху процеса на отпускане на безвъзмездната помощ на база нормативно уредени процедури, единни за всички отговорни институции.
В 3-месечен срок от влизане в сила на постановлението ресорните министри трябва да одобрят типовите образци на формулярите за кандидатстване и насоките за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Едновременно с влизане в сила на постановлението, министърът на финансите ще одобри и препоръчителни образци на типови формуляри за кандидатстване.


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район