Неделя, 08 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

До края на юни 2007 г. се очаква окончателният вариант на Закона за водоснабдяване и канализация, съобщи зам.-министър Михалевски
До края на месец юни тази година ще бъде изготвен окончателен вариант на Закона за водоснабдяване и канализация. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски при откриването на Втората конференция “Булаква” 2007г. в София.
Зам.-министърът припомни, че преди около 3 години е приета Националната стратегия за развитие на водния сектор в Република България и като неразделна част от нея – Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията до 2014 г. В Стратегията са отбелязани три закона, които са определящи за дейността по предоставянето на ВиК услугите - законът за водите, закон, свързан с регулирането на водоснабдителните и канализационните услуги и законът за водоснабдяването и канализацията. Той трябва да реши проблемите свързани със собствеността и управлението на ВиК инфраструктурата и да определи отговорностите на държавата и местните власти при избирането на ВиК оператори и взаимоотношенията с тях.
Мнението, което защитават експертите на МРРБ е, че собствеността на ВиК инфраструктурата трябва да бъде публична собственост – на държавата и на общините. Съществуват и противоположни мнения, подчерта Димчо Михалевски и уточни, че по този проблем няма ясен и единен европейски модел.
Той припомни, че в доклада на Световната банка от 2005 година са посочени 7 млрд. евро необходими средства за модернизация на отрасъла. Заедно със средствата за обслужване на дълга по кредитите общият размер на сумата е около 9 млрд. евро. Държавата не е в състояние да ги осигури и ще се използват и други източници на финансиране, освен бюджетни средства, посочи Димчо Михалевски - европейските фондове, кредити от международни банки и частни инвестиции.
До края на годината ще завърши проектът, по който МРРБ работи с Международната финансова корпорация, част от структурата на Световната банка, за анализ на ВиК сектора и възможното партньорство с частни инвеститори в определени области.

Информацията е на Дирекция “Връзки с обществеността и протокол” към МРРБ


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район