Неделя, 20 Октомври 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

На 10-11.07.2007г. АОЮЦР "Хебър", със съдействието на община Марица, проведе семинар “Управление на средствата от ЕС. Публично – частно партньорство”
Приключи двудневното обучение за общинска администрация “Управление на средствата от ЕС. Публично – частно партньорство”, което Асоциация “Хебър” организира за общините-членове.
Представителите на местната администрация бяха запознати с Правната и институционална рамка на ПЧП; Проектно финансиране; Ролята на финансовия модел. Анализ на публичните разходи. Анализ на риска; Правни аспекти на договорите за ПЧП; ПЧП и структурните фондове; Управление на инвестиционни проекти; Методически указания за попълване на проектна документация; Критерии и процедури за избор на проекти. Подробно бе разгледан въпросът за управление на средствата от ЕС и новите правила, по които общините като бенефициенти трябва да кандидатстват и изпълняват при реализацията на проектите, изискванията за публичност и мониторинг на дейностите. Подробно представени бяха постановления 121 и 62 на Министерски съвет, принципите за отпускане на безвъзмездна помощ, условията за съфинансиране, допустимост на разходите, одит и сертифициране.
Семинарът се проведе в заседателната зала на община "Марица", като екипът на АОЮЦР "Хебър" благодари за любезното съдействие на общинската администрация за осигуряването на необходимите условия и комфорт за успешното провеждане на мероприятието.Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район