Петък, 06 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Над 38 хил. работещи могат да се обучат с пари от ЕС
За обучение на работещи в предприятията на първо време са предвидени 35.2 млн. лв. Очаква се с парите да се повишат квалификацията и производителността на 38 хил. вече работещи. Около 30% от тях ще получат и т.нар. ключови компетенции - ще се научат да поемат повече отговорности. По тази част от програмата могат да кандидатстват самите производствени предприятия, обучаващи организации и синдикатите. Съфинансирането е до 30% от стойността на проекта, останалата част се предоставя безвъзмездно. Кандидатстването ще става чрез Агенцията по заетостта.

За подпомагане на развитието на млади докторанти и специализанти са предвидени 3.9 млн. лв. Парите ще бъдат разпределени между поне 30 висши училища и научни институции. Целта е най-малко 50 млади учени да се включат в изследвания, включително и чрез приложни проекти в предприятия. Връзката между образованието и бизнеса ще се задълбочава и чрез други 3.9 млн. лв., отделени специално за училищни и студентски практики в производството. Очаква се от това да се възползват поне 1000 ученици и още толкова студенти.

С близо 10 млн. лв. образователните институции, общините, спортните центрове и читалищата ще опитат да направят училището привлекателно за младите. По това перо ще се финансират проекти за извънкласни занимания, кръжоци, спортни състезания за 30 хил. деца. По проектите за младите учени и за производствената практика ще се кандидатства пред министерството на образованието.

Агенцията за социално подпомагане ще координира проектите за асистенти на хора с увреждания, по които са предвидени 29.3 млн. лв. Освен че от тази услуга ще могат да се възползват общо над 10 хил. инвалиди, се очаква да се подобри и качеството на грижите за тях, да се развие временната и почасовата заетост, а студенти от специалността "Социални дейности" да ги практикуват. Заплащането на асистентите ще става според качеството на работата и няма да е ограничено от минималната заплата, както е по досегашните подобни програми.
Общините ще могат да кандидатстват с проекти за интеграцията на децата от малцинствата на обща стойност 5.6 млн. лв. Целта е да се намали отпадането от училищата сред тях.

Информация на в-к "Дневник".


Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район