Вторник, 15 Октомври 2019г.
ДЕЙНОСТИ
 English


АОЮЦР "Хебър" организира и провежда проучвания, анализи, обучения; оказва техническа помощ; обществени обсъждания, застъпничество, форуми и конференции; извършва издателска дейност, презентации и маркетинг в областта на местното самоуправление, икономическото преструктуриране, регионалното и местното развитие, трансграничното сътрудничество, гражданското общество; партньорствата и работата на местното самоуправление в мрежи на територията на региона.

 

Дейности за 2005 година

 

«28.10.2005»

На 28.10.2005 в залата на библиотека «Иван Вазов» - Пловдив се състоя втората семинарна среща по проект «Регионално партньорство за устойчиво интегрирано управление на отпадъците на общини от Южен централен район». Проектът има за цел повишаване ролята на гражданското общество в 23 общини на Южен Централен район в прилагане правото на Европейската общност в областта на управление на отпадъците чрез изграждане на устойчив капацитет и трайно партньорство между местната власт, нестопанските организации и бизнеса. Дейностите са свързани с разширяване и подобряване управленския и технически капацитет на местните власти и фирмите по въвеждане и използване на ефективни решения в управлението на отпадъците; изграждане на широка партньорска мрежа и успешни съвместни подходи и решения за преодоляване на екологичните проблеми свързани с управлението на отпадъците. Проектът се осъществява от АОЮЦР «Хебър» съвместно с фондация «Проекти за устойчиво развитие» - София по програма ФАР.
Г-жа Юлия Спиридонова от МРРБ представи стратегически подходи в областта на управление на отпадъците при прилагане принципа на партньорство. Беше представена и пилотна програма за участие на обществеността във вземане на решения, свързани с управление на отпадъците. Участие в семинара взеха представители на 15 общини – членове на Асоциацията. На оживена дискусия беше обсъдена реализацията на досега разработваните и прилагани общински програми за управление дейностите по отпадъците, необходимите законодателни промени и проблемите с депонирането на опасни отпaдъци.

 

 

«21-25.09.2005»

На 21 – 25 септември в Хисар се проведе работна среща между партньорите по проект "Развитие на европейския селски туризъм". Участие взеха 18 представители от 5 държави – Испания, Великобритания, Италия, Белгия и България. На откриването на срещата присъства и кметът на Община Хисар – г-н Вълко Макавеев, който подчерта високия потенциал, който общината има за развитие на селски и всякакъв вид алтернативен туризъм с оглед на богатите си природни и културни дадености.

На работните дискусии беше обсъдено развитието на проекта до момента и напредъка в написването на обучителните материали. Набелязаха се следващите стъпки по изпълнение на дейностите, заложени в работния план.

Гостите разгледаха Хисар и Пловдив, посетиха тракийския храм край Старосел; Винарска изба; къща, предназначена за селски туризъм, летния дворец в Баня.

 

«21-22.07.2005»
Семинар по проект "Разработване на успешни проекти"

След направени предварителни проучвания, на 21 и 22 юли АОЮЦР "Хебър" проведе двудневен обучителен семинар в х-л "Копривките" на тема "Разработване на успешни проекти.

Лектори на семинара бяха г-жа Богдана Шопова - Началник отдел "Международни програми" и г-жа Христина Ковачева - Началник сектор "Преговорен процес с Европейския съюз" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Основни акценти в програмата бяха: Новите насоки в политиките на ЕС за развитие, Цикъл на проекта, Подход на логическата рамка, Изисквания на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Управление на проект и Работа в екип. Практическата работа по програмната част, Практическата работа в екип и Представянето работата на участниците бяха съществен елемент от курса на обучение.

Участие в семинара взеха 30 представители от общините Родопи, Куклен, Раковски, Перущица, Пазарджик, Септември, Велинград, Лесичово, Пловдив, представител на читалището в гр. Стамболийски и четирима независими експерти.

Общата оценка на участниците е, че семинарът е бил изключително полезен, съобразен с реалните им нужди от информация и обучение. Всички те се включиха активно както в лекционния курс, така и в провеждането на практическите упражнения, като лекторите разнообразиха темите с много примери, ролеви игри и ситуативни задачи.

Отзивите от страна на лекторите относно творческия капацитет на участниците бяха силно положителни. Позитивна е и оценката от страна на самите участници за методите и нивото на обучение, които лекторите предложиха.

 

«27.05.2005»
Семинар по проект "Регионално партньорство за устойчиво интегрирано управление на отпадъците в Южен централен район"

На 27.05.2005 в хотел "Марица", град Пловдив се проведе първият семинар по проекта "Регионално партньорство за устойчиво интегрирано управление на отпадъците на общини в Южен централен район". На семинара взеха участие представители на единадесет общини, три здравни заведения, фирми, занимаващи се с почистване и сметоизвозване, НПО и др. Основни акценти в програмата бяха:

 1. Европейското законодателство по управление на отпадъците и транспонирането му в Република България
 2. Задълженията на Общините по управление на отпадъците
 3. Анализ на нуждите на общините от по-ефективно управление на отпадъците
 4. Представяне на Националната програма по управление на отпадъците и задълженията на фирмите и общините за нейната реализация
 5. Представяне на новите методически указания по общинските програми по управление на отпадъците
 6. Представяне на добри практики по управление на отпадъците Лектори на семинара бяха Румяна Илиева и Христо Диков от МОСВ, Михаил Асенов от "Екопак".


«05-06.04.2005»
Български инвестиционен форум –
Пловдив

На 05-06.04.2005 в град Пловдив се проведе Български инвестиционен форум. Основна негова цел бе да популяризира възможностите за бизнес в Южен централен район. Темите, дискутирани по време на събитието, бяха:

 1. Транспортни коридори и трансгранично сътрудничество
 2. Публично-частните партньорства в Южен Централен район – инвестиционни проекти и успешни бизнес практики
 3. Зони за ускорено икономическо развитие. Състояние, перспективи, проблеми
 4. Необходими законодателни промени за подобряване бизнес-климата в България
 5. Представяне на приоритетни сектори на регионалната икономика
 6. Пазар на недвижими имоти – състояние и тенденции

Асоциация «Хебър» взе активно участие в подготовката форума. За пръв път от съществуването си БИФ се проведе извън София и предизвика изключителен интерес от страна на бизнеса, НПО и медиите в Южен централен район.
Като съорганизатор, Асоциацията бе домакин на една от кръглите маси - "Необходими законодателни промени за подобряване на бизнес климата в България" и участва със свои представители в Пленарна сесия 6: "Инвестиционни проекти за развитие на туризма в Южен централен район".
Лектори от страна на общините–членове на АОЮЦР "Хебър" бяха г–н Тодор Попов - председател на ОбС-Пазарджик, г–н Неджат Кехайов - председател на ОбС-Велинград, г–н Димитър Сотиров - кмет на община Куклен и г-н Николай Караиванов – изпълнителен директор на АОЮЦР "Хебър".
Представители от над десет общини-членове на Асоциацията взеха активно участие и в двата дни на форума.
Форумът констатира повишен интерес в района от страна на бизнес-средите, тенденция към подобряване на икономическите показатели, нарастване на инвестициите, разработка и реализация на полезни проекти.
Подчерта се отговорността, стояща пред всяка една институция на държавната и местната власт в района, както и пред всеки стопански субект, произтичаща от подготовката ни за предстоящото членство в Европейския Съюз.
Форумът потвърди стратегическото значение на Южен централен район за просперитета на националната икономика и неговата значимост за евроинтеграцията на България.


Материали от форума:

Програма
Заключителен документ
Презентация на Димитър Сотиров – кмет на община Куклен
Презентация на Неджат Кехайов – председател на ОбС - Велинград
Изказване на Тодор Попов – председател на ОбС - Пазарджик.

Кликнете на година от списъка, за да видите дейността за дадената година.

 

Актуално

Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Анкета

Промени ли се работата на местната власт след членството на страната ни в ЕС?

Да
Не
Донякъде

Резултати

© 2005 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район