Петък, 23 Февруари 2018г.
Н А Ч А Л О
 English

АОЮЦР "Хебър" ще проведе пети модул на обучението по програма "Евроконсулт и партньорство"
На 13.04.2006г. в сградата на Община Пазарджик, гр. Пазарджик и на 14.04.2006г. в хотел "Санкт Петербург", гр. Пловдив. ще се реализира петият модул на обучението на тема "Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз", което е част от програмата "Евроконсулт и партньорство". Програма се осъществява по проект "Устойчиво развитие на АОЮЦР "Хебър" и повишаване капацитета на местните власти", финансиран от ААМР чрез ФРМС. Лектор на петия модул ще бъде г-жа Златина Карова от МРРБ. Основните теми на семинара ще бъдат "Публично-частни партньорства" и "Партньорства, формиране на екипи".


Календар
« Feb 2018 »
m t w t f s s
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район