Понеделник, 15 Октомври 2018г.
Н А Ч А Л О
 English

Над 1 млн. щ.д. ще бъдат ползите за страната ни от прилагането на директивите на ООН-конвенциите за околната среда
Зам.-министър Михайлова допълни, че над 20% от операциите на Оперативна програма “Регионално развитие” индиректно влияят върху осъществяване на политиката за изпълнение на директивите за опазване на околната среда.
Целта на проекта е да насърчи прилагането на принципите на Конвенциите от Рио – за изменение на климата, за биологичното разнообразие и за борба с опустиняването в процесите на регионално развитие и териториално планиране. В рамките на проекта ще бъдат разработени методология и система за оценка на екологичните ангажименти в развитието на регионите.
Проектът “Интеграция на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България” се реализира съвместно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата на ООН за развитие в сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Изпълнението му се финансира от Глобалния екологичен фонд с 499 000 щатски долара и ще продължи до 2010 г.


Информация на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.


Календар
« Oct 2018 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район